broj1testuamerici

PANORAMA BASIC

 • Trizomija 21
 • Trizomija 18
 • Trizomija 13
 • Monozomija X0
 • Trizomije XXY,XXX i XYY*
 • Triploidija
 • 22q11.2 DiGeorge mikrodelecioni sindrom
 • Ostale mikrodelecije:
  15q11 Prader-Willi sindrom
  15q11 Angelman sindrom
  1p36 delecioni sindrom
  5p- Cri-du-chat sindrom
0

PANORAMA PLUS

 • Trizomija 21
 • Trizomija 18
 • Trizomija 13
 • Monozomija X0
 • Trizomije XXY,XXX i XYY*
 • Triploidija
 • 22q11.2 DiGeorge mikrodelecioni sindrom
 • Ostale mikrodelecije:
  15q11 Prader-Willi sindrom
  15q11 Angelman sindrom
  1p36 delecioni sindrom
  5p- Cri-du-chat sindrom
0

PANORAMA ALL

 • Trizomija 21
 • Trizomija 18
 • Trizomija 13
 • Monozomija X0
 • Trizomije XXY,XXX i XYY*
 • Triploidija
 • 22q11.2 DiGeorge mikrodelecioni sindrom
 • Ostale mikrodelecije:
  15q11 Prader-Willi sindrom
  15q11 Angelman sindrom
  1p36 delecioni sindrom
  5p- Cri-du-chat sindrom
0

PANORAMA DUO

 • Trizomija 21
 • Trizomija 18
 • Trizomija 13
 • Monozomija X0
 • Trizomije XXY,XXX i XYY*
 • Triploidija
 • 22q11.2 DiGeorge mikrodelecioni sindrom
 • Ostale mikrodelecije:
  15q11 Prader-Willi sindrom
  15q11 Angelman sindrom
  1p36 delecioni sindrom
  5p- Cri-du-chat sindrom
 • Cistična fibroza
 • Spinalna mišićna atrofija
 • Dišenov sindrom
 • Fragilni X hromozom
0
PG - centar za genetske testove

je novi zastupnik za Panorama test
cene možete pogledati na zvaničnom sajtu

U okviru Panorama DUO testa radi se kerijer skrining majke na 4 klinički najznačajnije monogenske bolesti, a veći obim analize moguće je uraditi kroz Horizon test – do 274 genetička stanja koja zdravi roditelji mogu preneti na svoje potomstvo. 

Pročitaj više o monogenskim bolestima i Horizon testu. 

Za naše trudnice koje su uradile Panorama test obezbeđen je popust u okviru paketa koji uključuju čuvanje matičnih ćelija iz krvi pupčanika. Ćelije se mogu čuvati na dve lokacije Future Health Banke iz Velike Britanije: u Britaniji ili Švajcarskoj, prema Vašem izboru.

Pročitaj više o matičnim ćelijama.